Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Beata Zys

München, Đức 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói đức, ba lan
https://lh3.googleusercontent.com/RMiZ76dPD6VXeLhJKFcj7eLrAyFtCBc1zAjpFIQY1AXN2MEWTjlPM8fL5BJvAXY6zDHDXp8_iMzPsmURVmB1CH_T München, Đức 210 EUR Beata Zys +49 1520 5223030
Chụp ảnh đám cưới: 255 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ