Nhiếp ảnh gia Veronika Aleksandrova

Chelyabinsk, Nga
Xuất hiện lần cuối 1 giờ trước
Thành viên MyWed trong
4 năm
Nhiếp ảnh gia Veronika Aleksandrova
@Aleksandrova74
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 1 giờ