Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ira Efremova

Béc-lin, Đức 

11 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, đức, anh
https://lh3.googleusercontent.com/CUOegM-5xl6DgiXYZxxq-R-FIlgxpLJgP8ekRXhm0y-zWqr-ZF3q3liJzOP8o6i3JkPr6oOrIvnqbE2EFJj_n-Sg0g Béc-lin, Đức 175 EUR Ira Efremova +49 1577 1869708
Chụp ảnh đám cưới: 215 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ