Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Radosław Wroński (fotowronski). Ảnh của 13 tháng 11 2021
Thêm vào mục yêu thích

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/6.3
15 mm
1/640s
640
Quay vào 24 tháng 6 2021