f/2.2
85 mm
1/1600
125
  • Bình luận:

Andrey Lysenko (liss) 1 tháng trước

Класс!

Damian Walicki (Walicki) 1 tháng trước

Thank you!

Mariia Seredokha (MaryArt) 1 tháng trước

great!

Damian Walicki (Walicki) 1 tháng trước

Thank you!

Eglė Gendrėnaitė (eglegend) 1 tháng trước

Cool!

Stefano Cassaro (StefanoCassaro) 1 tháng trước

So poetic. Awesome

Damian Walicki (Walicki) 1 tháng trước

Thank you so much!