• Quy Dinh

    Ho Chi Minh City, Vietnam
Favourite author
Offline
I'm Vietnamese, I'm a photographer ------------------------------ ---------------- Mình tên là ĐÌNH QUÝ,năm nay mình 25 tuổi,mình đã có 5 năm trong nghề nhiếp ảnh này....!!!!
Charge per hour
150 USD

4 hours minimum

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен