• Yuriy Efimov

    Rostov trên sông Đông, Nga
Tác giả yêu thích
Ngoại tuyến
Люди делятся на два типа: первые любят фотографировать красоту, вторые фотографироваться на фоне красоты . Я отношусь к первым :-)
Tính phí mỗi giờ
45 USD

tối thiểu 5 giờ

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен
Liên hệ với nhiếp ảnh gia