Nhiếp ảnh gia Volodymyr Ivash Ki-ép, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 9 giờ trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Volodymyr Ivash
@skilloVE
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Lviv
Vị trí: 1

thành tích

MyWed Award 2019

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức cắt bánh"

MyWed Award 2018

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Những bước chuyển động"

MyWed Award 2016

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Tiệc cưới"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết bấm máy"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Vận chuyển"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chó đám cưới"

6
46 ảnh và 22 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
68
181 ảnh và 41 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
222
69 ảnh và 28 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
97
Số điện thoại
+380 63 367 4574
Tính phí mỗi giờ
250 USD
tối thiểu 10 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này