Nhiếp ảnh gia Sergey Smirnov

Lviv, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 3 ngày trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Sergey Smirnov
@serhiismirnov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 93 851 0404
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 6 giờ