Xuất hiện lần cuối hôm nay

Nhiếp ảnh gia Stanislav Orel

2

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối hôm nay

Kharkiv, Ukraine 

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/KIWCrs5qq11QzTq1co0Y8MMNl1Y9Ae7B_Mr1RMgka1QWBKfDgeaaaCCMxOMA0HdZwc5cne1WZ_I0dVm3kkK0p2feRwipWDPJBO1LJA Kharkiv, Ukraine 1500 UAH Stanislav Orel +380 99 418 1200
Chụp ảnh đám cưới: 60 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ