Nhiếp ảnh gia Aleksandr Blisch

Lviv, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
7 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Blisch
@oblishch
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
20 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
21
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 63 422 0333
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 2 giờ