Nhiếp ảnh gia Katya Mukhina Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 3 giờ trước
Thành viên MyWed trong
12 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Katya Mukhina
@lama
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2017

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Cao hơn và cao hơn nữa"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Địa danh nổi tiếng thế giới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Đính hôn"

MyWed Award 2016

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Địa điểm tuyệt vời"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Ánh sáng kỳ ảo"

MyWed Award 2015

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Lễ cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia có cánh"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhẫn cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia của năm"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chúng ta bé nhỏ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Wind in your hair"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia đây"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

15
48 ảnh trong Đẹp nhất của năm
48
182 ảnh và 4 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
186
118 ảnh và 7 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
125
Người tham dự MyWed Party 2013, 2015, 2017, 2018
4
Số điện thoại
+7 903 540-60-90
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này