Nhiếp ảnh gia Evgeniy Sheverdov

Ki-si-nhốp, Moldova
Xuất hiện lần cuối 1 ngày trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Evgeniy Sheverdov
@eSeverdov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+373 691 55 933
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 4 giờ