Nhiếp ảnh gia Aleksandr Yuzhnyy

Odessa, Ukraine
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
6 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Yuzhnyy
@Youzhny
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
8 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
9
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 93 449 6897
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 4 giờ