Nhiếp ảnh gia Natali Vaysman-Balandina

Sevastopol, Nga
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Natali Vaysman-Balandina
@Waisman
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 978 787-76-16
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 3 giờ