Nhiếp ảnh gia Vlad Vagner

Tyumen, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Vlad Vagner
@VladislavVagner
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+7 922 004-87-33
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 5 giờ