Nhiếp ảnh gia Vladimir Shishov

Gatchina, Nga
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
1 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Vladimir Shishov
@VladimirShishov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 999 201-92-52
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 2 giờ