Nhiếp ảnh gia Bogdan Kharchenko

Tula, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
9 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Bogdan Kharchenko
@Sket4
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 910 943-71-53
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 3 giờ