Nhiếp ảnh gia Bakhodir Saidov

Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
9 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Bakhodir Saidov
@Saidov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+998 90 353 84 48
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 4 giờ