Nhiếp ảnh gia Lera Polkhovskaya

Krasnoyarsk, Nga
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
10 tháng
Nhiếp ảnh gia Lera Polkhovskaya
@Polkhovskaya

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 2 giờ
Nhiếp ảnh gia này chưa tải ảnh nào lên