Nhiếp ảnh gia Olga Timofeeva

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
10 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Olga Timofeeva
@OlgaTimofeeva
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Story in a single frame"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

3
3 ảnh trong Đẹp nhất của năm
3
2 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
21 ảnh và 4 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
25
Người tham dự MyWed Party 2013, 2014, 2015, 2017
4
Số điện thoại
+7 903 678-02-58
Tính phí mỗi giờ
85 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này