Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Michael Wheeler

Koloa, Hoa Kỳ 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/fMR7VPgoF7HDYkVWDUXBkzqcm2SXB9wp3as8dGi6Y8u8KOoAja8DHi65bCuTJZocRjYJwJVHjb3_tTJT_bH77G02 Koloa, Hoa Kỳ 0 Michael Wheeler +1 831-747-4733