Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Kevin Hsu

Bắc Durban, Nam Phi 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng trung giản thể
https://lh3.googleusercontent.com/gR_PitDibvmh1nF16M3QIq_sEQsSV9-NJ0dk3WM1esXAqjarq0tYKZEmIs2RJEqYiHE5-P4hAFcXZVm0-WJcajm1 Bắc Durban, Nam Phi 1500 ZAR Kevin Hsu +27 84 655 5668