Nhiếp ảnh gia Karl Geyci

Uzhhorod, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Karl Geyci
@KarlHeytsi
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+380 97 674 2830
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 6 giờ