Xuất hiện lần cuối 5 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Ionut Barbulescu

Bu-ca-rét, Romania 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/f98yq9V3MFE8qfy51QipZqN8_BPJAGpSVzBQ2vhdvs9gFwuAeJ5SRFxNt1yx8YRZX4FLqrYU8eA1WbQmHYF0R1kt Bu-ca-rét, Romania 50 EUR Ionut Barbulescu +40 767 107 859
Chụp ảnh đám cưới: 60 USD mỗi giờ tối thiểu 6 giờ