Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia David John

Iloilo, Phi-lip-pin 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/CVQX9HGQteZiIl-_aZtwujrqo65jlKT7mGJk64zXWCrMRNOxZT2vw9XIID4VbHMeHEUqc2Gu1xRQFU2hgm5wewltD7hUN0EAJhZ_LA Iloilo, Phi-lip-pin 0 David John +63 33 320 6892