Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Damien Brunet

Lille, Pháp 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói pháp
https://lh3.googleusercontent.com/HX1EFPuaEY8tSrd8-Cnsnn9H8uF6uEK7H_csDZNhwO1ipxOwDk7fGAMN8uW2xTTnOGC1X8tXtZYags5hS-w9GoRW Lille, Pháp 100 EUR Damien Brunet +33 6 87 14 82 60
Chụp ảnh đám cưới: 120 USD mỗi giờ tối thiểu 5 giờ