Nhiếp ảnh gia Andrey Medvednikov

Donetsk, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
7 năm
Nhiếp ảnh gia Andrey Medvednikov
@ASMedvednikov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
10 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
10
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
90 USD
tối thiểu 4 giờ