Buổi chụp hình

Mermaid

The photo session took place in Batumi

  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7

Bình luận

The light & the model, textures are very sensual , love it !
lovely! I like your shots and color
I love it! The light is stunning. So is everything else :)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận