• Comentários:

Silmara Leite (silmaraleite) 2 anos atrás

Linda foto

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Silmara

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Zielona

Paul Simicel (bysimicel) 2 anos atrás

Very good!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Paul

Maria Glasmann (glasmann) 2 anos atrás

Great!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Maria

Giu Morais (giumorais) 2 anos atrás

Muito bom !

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Giu

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Giuseppe

Alin Panaite (panaite) 2 anos atrás

nice

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Alin

Ana Werner (anamartinez1) 2 anos atrás

Preciosa

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Ana

Sara Sganga (sarasganga) 2 anos atrás

beautiful light

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Sara

Silmara Leite (silmaraleite) 2 anos atrás

Very good!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado

Eliseo Regidor (EliseoRegidor) 2 anos atrás

MUY BONITA !

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Eliseo

Matt Smith (plweddings) 2 anos atrás

nice shot!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Matt

Andres Simone (andressimone) 2 anos atrás

Bella!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Andres

Ekaterina Zubkova (KateZubkova) 2 anos atrás

Eligio, beautifully!

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Ekaterina

Micaela Segato (segato) 2 anos atrás

Bellissima

Eligio Galliani (galliani) 2 anos atrás

Obrigado Micaela