Φωτογράφος Marco Schifa

Λέτσε, Ιταλία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
5 έτη και 8 μήνες
Φωτογράφος Marco Schifa
@schifa
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
7 φωτογραφίες στις επιλογές συντακτών
7
Τηλεφώνου
+39 329 053 6720
Χρέωση ανά ώρα
335 USD
9 ώρες ελάχιστο

Αποθηκεύουμε όλες τις φωτογραφίες, που έχουν ανέβει στο MyWed. Αλλά μόνο οι τελευταίες 150 από αυτές θα εμφανίζονται στο Βασικό προφίλ των φωτογράφων. Με τον λογαριασμό MyWed Pro δεν υπάρχει αυτό το όριο