Φωτογράφος Bartosz Górecki

Πλονσκ, Πολωνία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
9 μήνες
Φωτογράφος Bartosz Górecki
@bartoszgorecki
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου