Naposledy viděn dnes

Fotograf Andrian Rusu

Kišiněv, Moldavsko 

5 lety na MyWed
Hovořím těmito jazyky: ruština
https://lh3.googleusercontent.com/LH2f1BdEwVEWhuMRbIun60h6C3Q5XWIL7uQ8gzzc9QCJf8meyAExij0nkq4eqrbNoHO6NlFYkqUXsTNm4lLMcN-hjQ Kišiněv, Moldavsko 1600 MDL Andrian Rusu +373 691 77 210
Focení svatby: 95 USD za hodinu minimálně 4 hodiny