Alina & Cristian

Câu chuyện tiếp theo
16.05.2019 Mangalia, Romania
Wedding on the offshore the Black Sea
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Sergey Kalichevskiy (kalichevskiy) 2 tháng trước

Great! Bravo!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you !

Christelle Rall (christellerall) 2 tháng trước

Wow, nice!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you very much !

Igor Serdyukov (Igorserdyukov) 2 tháng trước

wow, great work

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you !

Jiří Šmalec (jirismalec) 2 tháng trước

love the cover photo!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you !

Ruslan Nasrullaev (nasrullaev) 2 tháng trước

Great Job!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you !

Alisa Tancyreva (Ainwonderland) 2 tháng trước

Intresting wedding)

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 tháng trước

Thank you !