Karla & Iva - Cherhanaua Vadu Pescarilor

  • Báo cáo
31.08.2019 Vadu, Romania
Karla and Iva's wedding was purely amazing and we enjoyed every single moment of it. The wedding was on the beach, in a local place where you can eat fresh fish and mussels in a hot but breezy late summer day. Iva got dressed in their travel trailer, we pictured them in their off road cars and we partied till midnight! Total fun!
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích