Rose Garden

  • Báo cáo
22.06.2019 Rosenburg, Áo
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Aleksandr Grozovskiy (alexgrozovskiy) 1 năm trước

Cool shots, and great work!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

Thank you Aleksandr!

Volodymyr Strus (strusphotography) 1 năm trước

great story!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

Thanks, appreciate that!

Anastasiya Mikhaylina (mikhaylina) 1 năm trước

Крутые снимки!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

♥♥♥

Mariya Kozlova (mvkoz) 1 năm trước

Interesting!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

thanks:)

Alisa Tancyreva (Ainwonderland) 1 năm trước

Good moments and emotions! Great!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

♥♥♥

Marina Leta (idmarinaleta) 1 năm trước

атмосферно, здорово!

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

thank you!

Roman Pervak (Pervak) 1 năm trước

Отлично получилось !

Jiří Šmalec (jirismalec) 1 năm trước

thank you, appreciate that!