Andreu Doz andreudozphotog PRO

Barcelona, Tây Ban Nha

Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Người vào chung kết MyWed Award 2016

trong hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia của năm"

Đẹp nhất trong tuần
Tuyển chọn của biên tập viên
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Andreu Doz (andreudozphotog). Ảnh của 2 tháng 12 2016
Thêm vào mục yêu thích

"I know it is only Rock & Roll but I like it!"

Just a small rock & roll wedding.

Thanks Anna! I´m glad you liked ti!
Good story thnx for sharing!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận