" я сегодня проснулся и понял, что лучше тебя нет на свете"

  • Báo cáo
10.10.2020 Min-xcơ, Belarus
" я сегодня проснулся и понял, что лучше тебя нет на свете"
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Diana Bondars (dianats) 1 tháng trước

крутооо!!! и цвет классный очень

Sergey Markov (SergeyMarkov) 1 tháng trước

Благодарю Диана!

Christelle Rall (christellerall) 1 tháng trước

Great photos and wedding!

Sergey Markov (SergeyMarkov) 1 tháng trước

Благодарю!