Devon + Jared

  • Báo cáo
26.10.2019 Middletown, Hoa Kỳ
A very typical American wedding of a party, people, and nature-loving humble couple.
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Miguel Ponte (cmiguelponte) 1 tháng trước

great storyteller!!!

Ken Pak (kenpak) 1 tháng trước

Thank you Miguel!

Kurt Vinion (vinion) 1 tháng trước

Fantastic work Ken!

Ken Pak (kenpak) 1 tháng trước

Thank you Kurt! 🙏

Rogério Suriani (RogerioSuriani) 1 tháng trước

Adorei

Ken Pak (kenpak) 1 tháng trước

Thank you!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 tháng trước

Fantastic!!!

Ken Pak (kenpak) 1 tháng trước

Thank you Antonio!