Jan & Gizelle

  • Báo cáo
27.11.2020 Vịnh Plettenberg, Nam Phi
An elegant wedding celebration with Jan Martin and Gizelle in Plettenberg Bay which featured the cutest moments between the flower girls & ringbearer.
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
  • Bình luận:

Patryk Stanisz (stanisz) 5 tháng trước

Amazing photos Ruan!

Irish Perkesh (Perkesh) 5 tháng trước

Nice story!😊👍

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 5 tháng trước

Nice!!!

Leonel Longa (leonellonga) 5 tháng trước

nice

Igor Dovidovich (IgorDovidovich) 5 tháng trước

Очень круто!

Florian Heurich (heurich) 5 tháng trước

Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!! Wow! Nice pic! Great!!! Fantastic!!!!