Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Oleksandra Zheinova

Pa ri, Pháp 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, nga, ukraina, pháp
https://lh3.googleusercontent.com/8M1k9CNco1bwikqyCPbyzdR-EpkoAWWi94HdNIjDhgiSstnkqABLAQrnABp_sOeQ1pKl3Nj6TNy2gL6miAfFCHU Pa ri, Pháp 200 EUR Oleksandra Zheinova +33 6 51 40 20 20