• Nhiếp ảnh gia Tair Zhakanov

    Almaty, Ca-dắc-xtan
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Tair Zhakanov
+7 747 102 8600
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về nhiếp ảnh gia này
Tính phí mỗi giờ
60 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ