Nhiếp ảnh gia Leonardo Zanghelini

Jaraguá do Sul, Brazil
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Leonardo Zanghelini
@zanghelini
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+55 47 99632-0952
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 8 giờ