Nhiếp ảnh gia Yuriy Koloskov

Voronezh, Nga
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
12 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Yuriy Koloskov
@Yukos
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
4 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
5
6 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
6
15 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
16
Số điện thoại
+7 920 229-31-41
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này