Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Taurus Cheung

Hồng Kông, Hồng Kông 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/4WUctHNHj5sAU5iDNeXWixzwqRGrwiRWp_CcGr3s7rNPGmhW2osJi3mdumsdGK6LeeESM35Gzf7H7kNRdMs50Ev0 Hồng Kông, Hồng Kông 2068 HKD Taurus Cheung +852 9683 3010
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên