Nhiếp ảnh gia Yaroslav Galan

Chernivtsi, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Yaroslav Galan
@yaroslavgalan
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 96 964 5704
Tính phí mỗi giờ
25 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này