Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Zhicheng Xiao

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Côn Minh, Trung Quốc 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng trung giản thể
https://lh3.googleusercontent.com/zRJ-EPADPZgoDmXj9tpqcY86JSOv0rXVpnB5K9qXxP8HGf--Q6WN68EAZnpCG6IMSKIv1_lwxXtr5gRKZWeiRemAIujcIsZFATZPjA Côn Minh, Trung Quốc 800 CNY Zhicheng Xiao +86 185 9904 3173
Chụp ảnh đám cưới: 120 USD mỗi giờ tối thiểu 8 giờ