Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ce Pai

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Seoul, Hàn Quốc 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng trung phồn thể, tiếng trung giản thể
https://lh3.googleusercontent.com/Jd34Ygq71wOaQOJoaBfUtEbQf9KJGmJfNTu96486Xzd-TJ1zT1CILYwT20xO_oQf2QnURGFAPeQQ5zGduVJ5G0Wzdpi-izHN4TQ3 Seoul, Hàn Quốc 10010 TWD Ce Pai +886 2 2595 5345
Chụp ảnh đám cưới: 365 USD mỗi giờ tối thiểu 12 giờ