Nhiếp ảnh gia Dmitriy Makarchenko

Krasnodar, Nga
Xuất hiện lần cuối 4 giờ trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Dmitriy Makarchenko
@weddmak
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Sochi
19
11

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
5 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
7
5 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
6
Số điện thoại
+7 960 495-98-00
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 2 giờ