Nhiếp ảnh gia Tomasz-Ela Zukowski

Roma, Ý
Xuất hiện lần cuối 1 ngày trước
Thành viên MyWed trong
3 năm
Nhiếp ảnh gia Tomasz-Ela Zukowski
@weddinghello
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+39 329 656 9139
Tính phí mỗi giờ
145 USD
tối thiểu 2 giờ